Glasovnica - 33. Ogledalo mojega okolja 2019

Akcijo organizirajo:

Pravila glasovanja:
1. Glasujete lahko največ za enega kandidata v posamezni kategoriji.
2. Opravi se lahko eno glasovanje na dan.
3. Glasovati je mogoče do vključno 08. 11. 2019.

Kriteriji za ocenjevanje:
Splošna zunanja ureditev, lokacija, dostop, usmerjevalne table; urejenost zelenic, grmovja, gredic, cvetlic – poudarek na vrtnicah, urejenost notranjosti in okolice, zunanja oblika določenega okoliša; sezonska urejenost z zelenim videzom; pomen za razvoj turizma; usklajenost z okoljem; urejenost letnega vrta, igral in cvetličnih korit; urejenost notranjosti in sama oprema, ponudba (klasična, sezonska, akcije); videz – celostna grafična podoba, urnik, urejenost osebja, delovne obleke, izvirnost; promocijska predstavitev na spletu in družabnih objektih.


Kriteriji za ocenjevanje KATEGORIJA F (objekti prijazni invalidom in starejšim).
Dostopnost do objekta (urejene klančine, senzorične označbe za slabovidne, urejen prostor za invalide na vozičkih); usmerjevalne informacijske tabele za vse vrste invalidnosti; prijazno osebje objekta (Turizem smo ljudje).


Kriteriji za ocenjevanje KATEGORIJA OSAT:
Neurejeno okolje bivalnih prostorov, podjetij, lokalov, trgovin; divja odlagališča; zapuščeni predmeti; zanemarjene ulice, pločniki, zelenice; neurejena otroška igrišča; druge točke ki kazijo podobo mesta/kraja.
CAPTCHA slika za preprečevanje SPAM Če ne moreš prebrati, klikni tukaj.