Postani član

 

Član TD Nova Gorica lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki podpiše pristopno izjavo in redno plačuje članarino, mladoletniki pa morajo za vstop imeti pisno soglasje staršev.

 

Polnoletni člani imajo pravico do aktivnega sooblikovanja dela društva, sodelujejo na občnem zboru, volijo in so voljeni v organe društva, dajejo predloge in pritožbe v zvezi z delom društva in koristijo tudi ugodnosti, ki jim jih omogoča članstvo v društvu.

Članarina za odrasle osebe za leto 2017 je 15€, za dijake, študente in otroke pa 5€.

 

Prijava


Verification code