Program društva

 

Program dela turističnega društva Nova Gorica za mandatno obdobje: marec 2022 – marec 2026

 

PROGRAMA DELA TURISTIČNEGA DRUŠTVA NOVA GORICA za mandatno obdobje marec 2022 – marec 2026

 

Program je razdeljen na 2 dela in sicer letno tekoče delo društva in srednjeročni štiriletni program, ki se ga bo lahko izpeljalo glede na prihodke od najemnin, sponzorjev, inštituciji in drugih akcijah, ki so povezane z angažiranjem članstva oz. izvoljenih v organe društva, ter vseh, ki ste se prostovoljno včlanili v društvo.

1. DEL:

 1. Redno delo društva (predsednik, tajniški posli, računovodstvo, seje UO, komisij in odborov, ter drugi nepredvideni dogodki).
 2. Vsakoletna čistilna akcija članov, predvsem v okolici naših objektov.
 3. K akciji OGLEDALO MOJEGA OKOLJA 2022 bomo pritegnili pobrateni društvi Kanal ob Soči in Most na Soči, ter ohranili sodelovanje z OŠ Šempas in OŠ Miren.
 4. Organizirati CVETLIČNI DAN, skupaj s cvetličarsko sekcijo pri OOZ - prodaja balkonskega cvetja, vrtnic, in drugih sadik po bistveno ugodnejših cenah. Razstava cvetličnih aranžmajev na Bevkovem trgu in v dvorani KS pripraviti fotografsko razstavo na temo 70 let Nove Gorice.
 5. Skupaj s TD Solkan in TD Šempeter –Vrtojba izvesti Martinovo Furengo in druge aktivnosti po sklepu UO in po že ustaljenem protokolu.
 6. Vsako leto bo Aktiv mestnih žena in deklet skupaj z MONG, Gasilci in Goriškim muzejem okrasil Prvomajski mlaj, ter sodelovati s kulturnim programom.
 7. Organizirati večkratno letno srečanje članstva (tudi novoletno srečanje) s ciljem medsebojnega spoznavanja.
 8. Organizacija vsakoletne strokovne ekskurzije za člane TD po predhodni uskladitvi oz. dogovoru. Pričakujemo predloge članstva.
 9. Osrednji dogodek  70 - letnice našega TD pa bo slavnostna akademija, ki jo načrtujemo izpeljati v sredini meseca septembra letos. To bo največji organizacijski in promocijski zalogaj našega društva, saj načrtujemo izvedbo akademije kot dogodek v okviru praznovanj Mestne občine Nova Gorica in kot kulturni dogodek, ki bo namenjen vsem občanom mesta Nova Gorica. Poudarek na tej akademiji bo kulturnemu ustvarjanju mladih v mestu in promociji ljubiteljske kulture našega mesta( pevski zbori, mladi ustvarjalci, itd..) Za  uspešno izvedbo akademije bomo imenovali poseben org. odbor, ki bo izbral režijo in določil scenarij. Pomemben del proslave bo tudi podelitev priznanj Turistične zveze Slovenije ( bronasti, srebrni in zlati znak TZS) ter podelitev posebnih nagrad oz. priznanj ob 70 letnici, ki jih bomo podelili zaslužnim posameznikom oz. članom našega društva skozi celotno obdobje.
 10. Nadaljevanje organizacije skupnih dogodkov z Zavodom samostana Kostanjevica (Burbonke, Škrabčeva knjižnica, Kostanjeviški preslic, rozarij).
 11. Stalna skrb za naše objekte (vzdrževanje in dodatni potrebni posegi) ter vsakoletni sestanek  z našimi najemniki. V bodočem mandatu bomo skupaj z najemnikom objekta v Kromberku povečali nočitvene kapacitete. To bo dolgoročni finančni vložek TDNG, ki bo prinašal finančni prihodek.
 12. Sodelovanje z lokalno skupnostjo (KS), MONG, OOZ, HIT-om, Komunalo, Zavarovalnico Triglav, NKBM, GEN-i, SAZU, cerkvenimi inštitucijami, ter mediji.
 13. Dopolnjevanje naše spletne strani s povabilom, da tudi člani sodelujejo s svojimi predlogi. Prav tako večkrat letno obnavljati naše informativne table na področju mesta z zanimivimi vsebinami o delu TD in drugih dogodkih.
 14. Nadaljevati aktivnosti z MONG in KS za dokončno ureditev Delpinove ulice, ter aktivno sodelovati z ZRC SAZU in MONG, za ureditev Knjigotržkega centra, ki bo bistveno popestril dogajanje v mestu (EPK 2025).
 15. V dogovoru z novoizvoljenim člani UO bomo določili naloge in zadolžitve za trajanje celotnega mandata. Predlagali bomo imenovanje odborov in komisij za izvedbo posameznih dogodkov, kot npr. komisija za »športni turizem«, »komisijo za vzgojo mladih in otrok v turizmu« in po potrebi organizacijo raznih strokovnih delavnic.

2. DEL:

 1. Z vsemi deležniki v mestu pričeti projekt postavitve velikega digitalnega info displeja, pri kiosku ob Kidričevi ulici. Vse to z namenom informiranja občanov in turistov o aktivnostih našega TDNG, občinske TIC, MONG in predstavitev vseh ostalih društev v občini.
 2. Izvedba sejma »Gregorjevo« v mesecu marcu (2 dni) in k sodelovanju pritegniti tudi OOZ, KS NG, TZS, HIT, Komunalo, Zavarovalnico Triglav, ter turistična društva v širšem prostoru.
 3. S pobratenima društvoma, TD Most na Soči, TD Kanal, ter Šempas, Ozeljan, Lokovec, TD Renče-Vogrsko in TD Miren-Kostanjevica pripraviti dokumentacijo za skupne projekte. Približevanja krajev Soške in Vipavske doline turistom in občanom širšega prostora s ciljem, da bomo bolj prepoznavni v evropskem prostoru tudi z novo obliko organizacije.
 4. Ponatisniti zgibanko EN DAN V MESTU VRTNIC v ITA (6.000 kom) in ANG (4.000 kom).
 5. Razpisati natečaj za spominek mesta, ki bi lahko postal tudi simbol in novega logotipa TDNG.
 6. Z MONG iskati možnost zaposlitve osebe iz naslova javnih del za nedoločen čas.
 7. Z ravnatelji vseh OŠ (tudi iz zamejstva) in z vodstvom vrtca izvesti informativen sestanek na temo UČENCI IN NJIHOV POGLED NA TURIZEM oz. na usklajeno temo.
 8. Izvesti anketo med občani NG glede želja in potreb pri izvedbi turistično družabnih prireditev – Gregorjevo, prvomajski mlaj, razstava cvetličnih aranžmajev, Martinova furenga, OMO, Praznik vrtnic, družinsko kolesarjenje, pohod z lučkami in drugo.
 9. Sodelovanje na turističnih sejmi predvsem na območju Slovenije, Istre, avstrijske Koroške in Furlanije Julijske krajine.

Pogram dela sprejet 31. marca 2023 na občnem zboru društva.

Predsednik Turističnega društva Nova Gorica: Slavko Šuligoj