Srečanje treh najstarejših društev v Soški dolini

 

Minulo nedeljo, 21. maja so se na Mostu na Soči srečala tri najstarejša turistična društva v Soški dolini.

 

TD Nova Gorica, TD Most na Soči in TD Kanal ob Soči. Ob tej priložnosti sta predsednika društev iz Nove Gorice, Slavko Šuligoj in Kanala ob Soči Vanja Cotič, podpisala Listino o pobratenju in sodelovanju. Ker sta obe prej omenjeni društvo že imeli podpisano enako listino tudi s TD Most na Soči, se je tako sklenil trojček pobratenih društev, ki jih povezuje reka Soča in ki delujejo na področju turizma, ter v javnem interesu. Podpisu listine so prisostvovali župan občine Tolmin, podžupan občine Kanal ob Soči in Jožko Leban, svetnik Mestne občine Nova Gorica.

Z omenjenim srečanjem so postavljeni začetni temelji za boljše sodelovanje na področju turizma na širšem Goriškem območju. Stekli so namreč že prvi načrti glede skupnih projektov, zgled pa društvom daje povezovanje, ki sta ga v zgornjem Posočju izvedla LTO Sotočje in LTO Bovec, ter tako ustanovili Zavod za turizem Dolina Soče. Pobratena društva zrejo v prihodnost, saj že prihajajo pobude po sodelovanju in povezovanju tudi iz drugih goriških občin, kar bi lahko privedlo do ustanovitve nove in neodvisne turistične zveze, kjer bi glavno vlogo nosila turistična društva.