Organi društva

 

Člani upravnega, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča “Turističnega društva Nova Gorica" za mandatno obdobje 2018 – 2022

 Predsednik društva
Slavko ŠULIGOJ

tajnika društva
Tomaž ŠULIGOJ

Upravni odbor:

01.    Jani BATIČ

02.    Andrej KOMPARA

03.    Miroslav LAZAR

04.    Jožko LEBAN

05.    Stane LEVPUŠČEK

06.    Aleksander LIPIČAR

07.    Blanka MARAŽ

08.    Stanko POSEGA

09.    Zdenko ŠULIGOJ

10.    Darjo TROBEC

         

Nadzorni odbor: 

01.    Cvetko KOCMAN - predsednik

02.    Tomaž LEBAN

03.    Milan ŽIŽMOND

         

Disciplinsko razsodišče:

01.    Zmagoslav KRIVEC - predsednik

02.    Jožica KLANJŠČEK

03.    Zora KORENČ