Organi društva

 

Člani upravnega, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča “Turističnega društva Nova Gorica" za mandatno obdobje 2022 – 2026

 Predsednik društva
Slavko ŠULIGOJ

tajnik društva
Tomaž ŠULIGOJ

Upravni odbor:

01.    Jani BATIČ

02.    Andrej KOMPARA

03.    Jordan BOLTAR

04.    Vilijem URBANČIČ

05.    Katarina STROSAR

06.    Aleksander LIPIČAR

07.    Stane LEVPUŠČEK

08.    Stanko POSEGA

09.    Zdenko ŠULIGOJ

 

         

Nadzorni odbor: 

01.    Cveto KOCMAN - predsednik

02.    Miroslav LAZAR

03.    Tomaž LEBAN

         

Disciplinsko razsodišče:

01.    Bojan ADŽIČ - predsednik

02.    Aleksander KOMPARA

03.    Nataša MERVIČ