Program društva

 

Program dela turističnega društva Nova Gorica za mandatno obdobje: marec 2018 – marec 2022

 

Program je razdeljen na 2 dela in sicer letno tekoče delo društva in srednjeročni štiriletni program, ki se ga bo lahko izpeljalo glede na prihodke od najemnin, sponzorjev, inštituciji in drugih akcijah, ki so povezane z angažiranjem izvoljenih članov v organe društva, oz. vseh, ki ste se prostovoljno včlanili v društvo.

1. DEL:

 1. Redno delo društva (predsednik, tajniški posli, računovodstvo, seje UO, komisij in odborov, ter drugi nepredvideni dogodki).
 2. Vsakoletna čistilna akcija članov, predvsem v okolici naših objektov.
 3. K akciji OGLEDALO MOJEGA OKOLJA 2018 bomo skušali pritegniti tudi pobrateni društvi Kanal ob Soči in Most na Soči.
 4. Organizirati CVETLIČNI DAN, skupaj s cvetličarsko sekcijo pri OOZ - prodaja balkonskega cvetja, vrtnic, in drugih sadik po bistveno ugodnejših cenah. Razstava cvetličnih aranžmajev na Bevkovem trgu in v dvorani KS pripraviti fotografsko razstavo na temo 70 let Nove Gorice.
 5. Skupaj s TD Solkan in TD Šempeter –Vrtojba izvesti Martinovo Furengo in druge aktivnosti po sklepu UO in po že ustaljenem protokolu.
 6. Aktiv mestnih žena in deklet skupaj z MONG, Gasilci in Goriškim muzejem okrasiti Prvomajski mlaj ter sodelovati s kulturnim programom.
 7. Organizirati večkratno letno srečanje članstva (tudi novoletno srečanje) s ciljem medsebojnega spoznavanja.
 8. Organizacija vsakoletne strokovne ekskurzije za člane TD po predhodni uskladitvi oz. dogovoru.
 9. V sodelovanju s TD Solkan in TD Šempeter – Vrtojba organizirati Praznik jesenskih dobrot (lahko tudi dva dni).
 10. Izvedba 3. edicije Goriška kolesari (vključiti tudi Gorico – Italija).
 11. Nadaljevanje organizacije skupnih dogodkov z Zavodom samostana Kostanjevica (Burbonke, Škrabčeva knjižnica, Kostanjeviški presnic, rozarij).
 12. Stalna skrb za naše objekte (vzdrževanje in dodatni potrebni posegi) ter vsakoletni sestanek  z našimi najemniki.
 13. Sodelovanje z lokalno skupnostjo (KS), MONG, OOZ, HIT-om, Komunalo, Zavarovalnico Triglav, NKBM, SAZU, cerkvenimi inštitucijami, ter mediji.
 14. Dopolnjevanje naše spletne strani s povabilom, da tudi člani sodelujejo s svojimi predlogi. Prav tako večkrat letno obnavljati naše informativne table na področju mesta z zanimivimi vsebinami o delu TD in drugih dogodkih.
 15. Odpreti profile na socialnim medijih.
 16. Nadaljevati aktivnosti z MONG in KS za dokončno ureditev Delpinove ulice – od Vinoteke Brda do Peciva.
 17. V dogovoru z novoizvoljenim člani UO jim določiti naloge in zadolžitve za trajanje celotnega mandata.

2. DEL:

 1. Z vsemi deležniki v mestu pričeti projekt postavitev velike informacijske table na najugodnejši poziciji v mestu (evropska sredstva).
 2. Izvedba sejma »Gregorjevo« v mesecu marcu (2 dni) in k sodelovanju pritegniti tudi OOZ, KS NG, TZS, HIT, Komunalo, Zavarovalnico Triglav, ter turistična društva v širšem prostoru.
 3. Zaradi nakupa poslovnih prostorov na Delpinovi 12 bomo nadaljevali razgovore z R Slovenijo in z R Azerbajdžanom glede odprtja turistično-gospodarske-promocijske pisarne v Novi Gorici s ciljem pritegniti turiste in gospodarstvenike iz Azerbajdžana. Zato se bomo povezali z Društvom prijateljstva SLO-AZE.
 4. S pobratenima društvoma, ter TD Solkan, TD Šempeter-Vrtojba, TD Renče-Vogrsko in TD Miren-Kostanjevica pripraviti dokumentacijo za pričetek skupnih projektov – približevanja krajev Soške in Vipavske doline turistom in občanom širšega prostora s ciljem, da bomo bolj prepoznavni v evropskem prostoru tudi z novo obliko organizacije.
 5. Ponatisniti zgibanko EN DAN V MESTU VRTNIC v ITA (6.000 kom) in ANG (4.000 kom).
 6. Ponatisniti brošuro DREVESA NAŠEGA MESTA 2.
 7. Razpisati natečaj za spominek mesta, ki bi lahko postal tudi simbol.
 8. Z MONG iskati možnost zaposlitve osebe iz naslova javnih del za nedoločen čas.
 9. V štiriletnem mandatu organizirati z vsemi okoliškimi društvi posvet na temo »Turizem in sodelovanje«.
 10. Z ravnatelji vseh OŠ (tudi iz zamejstva) in z vodstvom vrtca izvesti informativen sestanek na temo UČENCI IN NJIHOV POGLED NA TURIZEM oz. na usklajeno temo.
 11. Izvesti anketo med občani NG glede želja in potreb pri izvedbi turistično družabnih prireditev – Gregorjevo, prvomajski mlaj, razstava cvetličnih aranžmajev, Martinova furenga, OMO, Praznik vrtnic, družinsko kolesarjenje, pohod z lučkami in drugo.
 12. Na trgu Evrope  postaviti stojnico ali kiosk, ki bi ob koncu tedna nudil obiskovalcem turistične spominke, prospekte, informacije o dogodkih in zanimivostih tudi eventuelno potrebo po turističnih vodičih in drugo glede na povpraševanje, skozi vse leto.
 13. Sodelovanje na turističnih sejmi predvsem na območju Slovenije, Istre, avstrijske Koroške in Furlanije Julijske krajine.

Pogram dela sprejet 16. marca 2018 na občnem zboru društva. Predsednik Turističnega društva Nova Gorica: Slavko Šuligoj