Zanimiva drevesa v Novi Gorici

 

Že v gradbenem načrtu je bilo načrtovano, da bo Nova Gorica moderno mesto prepleteno z zelenimi površinami.

 

Bližina Jadranskega morja kakor tudi Alp, ugodne talne razmere in primeren razpored padavin so pogoj, da na istem mestu lahko uspevajo različne vrste rastlin. Prav to so izkoristili načrtovalci nasadov in v mesto vnesli različne drevesne vrste iz raznih krajev sveta. Kar zajetna knjiga bi morala biti, če bi hoteli predstaviti vse drevesne vrste, ki rastejo v Novi Gorici. Zato smo se odločili, da v tej zgibanki poljudno prikažemo le del drevesnih vrst, ki uspevajo ob Erjavčevi ulici.

Za strokovnjake in poznavalce drevesnih vrst so opisi skromni, ker so namenjeni širšemu krogu ljubiteljev narave. Natančnejše opise si lahko vsak sam poišče v literaturi, ki smo jo uporabili pri sestavljanju zgibanke (Robert Brus: Drevesne vrste na Slovenskem, Andrej Martinčič in Franc Sušnik: Mala flora Slovenije, Mario Di Gallo: Grandi alberi nel Friuli-Venezia giulia in iz Šumarske enciklopedije). Vsebina zgibanke vas bo gotovo prepričala, da Nova Gorica ni le mesto vrtnic ampak mesto zelenja in cvetja.

Prav ta motiv je Turistično društvo Nova Gorica prepričal, da turistom ponudimo dodaten pripomoček, za spoznavanja lepot našega najmlajšega slovenskega mesta.

Marijan Šebenik in Jožko Leban
© 2009 Najdi.si - podatki © 2009 Monolit, © 2009 GURS